Podmínky zrušení smlouvy

 

Zrušení smlouvy

Máte právo smlouvu do 14 dnů zrušit bez udání důvodů. Výpovědní lhůta je 14 dnů ode dne, kdy Vy nebo třetí osoba, kterou jste určili a která není dopravcem, převzala zboží. Chcete-li uplatnit své právo na zrušení, musíte nás, společnost Valiryo GmbH, se sídlem v Dietrich-Bonhoeffer-Ring 2, 64653 Lorsch, (Německo), informovat prostřednictvím zaslání jasného prohlášení (například dopisem nebo emailem na adresu info@valiryo.de) o Vašem rozhodnutí tuto smlouvu zrušit.

 

Výpovědní lhůta je dodržena, pokud nás před uplynutím výpovědní doby informujete o Vašem úmyslu uplatnit svoje právo na zrušení.


Valiryo GmbH

Dietrich-Bonhoeffer-Ring 2

64653 Lorsch, (Německo)

tel: +49 6251 8616126

E-Mail: info@valiryo.de
 

Před vrácením jakéhokoliv zboží nás prosím vždy nejprve kontaktujte.

 

Důsledky odvolání:

Pokud smlouvu zrušíte, vrátíme Vám všechny přijaté platby, včetně nákladů na doručení (s výjimkou případných dodatečných nákladů vyplývajících z toho, že jste si vybrali variantu dodání odlišnou od námi nabízené standardní varianty dodání), a to ihned, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy obdržíme Vaše oznámení o zrušení smlouvy. K vrácení prostředků použijeme stejnou platební metodu, kterou jste použili pro původní transakci, pokud nebudou výslovně učiněna jiná ujednání; za žádných okolností Vám nebudou účtovány poplatky za vrácení peněz. Dokud nám zboží nebude vráceno nebo dokud neposkytnete důkaz o tom, že jste zboží odeslali (záleží, co nastane dřív), můžeme odmítnout platbu Vám vrátit.  Zboží nám musíte zaslat nebo vrátit okamžitě a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jste nás informovali o zrušení smlouvy. Lhůta bude dodržena, pokud zboží odešlete před uplynutím uvedené 14denní lhůty.

 

Pokud bude Vaší zbytečnou manipulací za účelem kontroly kvality, vlastností a funkčnosti zboží způsobena újma na hodnotě zboží, budete povinni tuto újmu nahradit.